نسلی که نامه نوشتنش به شب امتحان خلاصه میشود

نسل من حق دارد خیلی چیز ها را نفهمد و درک  نکند؛نسلی که نامه نوشتنش به شب امتحان خلاصه می شود حق دارد ارزش و مقام آدم ها را نداند حق دارد که خلاق نباشد  چون هیچ وقت دغدغه اش این نبوده که نامه اش را متفاوت شروع و به پایان برساند  ،نسلی که یاد نگرفته باشد چگونه نیش و کنایه هایش را لای کلمات قلمبه سلمبه و یاحتی گاهی محبت آمیز قایم کند هیچ وقتی زیرک نمیشود نسلی که کلکسیونی از تمبر و جعبه ای از نامه ی عزیزانش نداشته باشد و خاطراتش به اسکرین شات های چت هایش محدود شود حق دارد  که به همه به یک چشم نگاه کند نسلی که با نوشتن قهر باشد و چشم بسته تایپ کند حق دارد نتواند تشخیص دهد کدام آدم بهش اهمیت میدهد و کدام آدم  حتی برایش  وقت هم نمیگذارد وقتی خطی در کار نباشد خب چنین چیزهایی طبیعی است دیگر 

نسل من حق دارد عشق هایش آبدوخیاری باشد نسلی که برای فراق هایش غصه نخورد و تب نکند و اشک نریزد بلکه یک singleگنده در پیج لاینش بگذارد و منتظر درخواست دوستی های جدید بشود حق دارد که قلبش کاروانسرا باشد و بندش بی بار  

نسل من حق دارد که  متفاوت باشد وارزش خیلی چیزها را درک نکند نسلی که نامه نوشتن و خواندنش به شب  امتحان خلاصه میشود

/ 0 نظر / 51 بازدید